Ansat i 3B

Vi holder hver dag vores boligafdelinger og områderne omkring flotte og præsentable for vores beboere. 3B søger løbende nye medarbejdere til driften af vores boligafdelinger, der er fordelt i ni driftsområder.

Læs mere om 3B’s driftsstruktur.

Start din karriere hos 3B og vær med til at gøre en forskel for mange mennesker. Du får en masse gode kollegaer – både i driften og i KAB, der administrerer 3B’s boliger. Søger du job i 3B’s drift, sker det også gennem KAB.

Det kan du se frem til som ansat i 3B

Som ansat i 3B bliver du en del af et stærkt fællesskab, der lægger stor vægt på:

 • at der skal være plads til alle
 • at alle behandles med respekt
 • at vores medarbejdere trives
 • at vores medarbejdere oplever, at de har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at alle i fællesskab tager ansvar for, at vi får et godt arbejdsliv.

3B’s vision er ’Sammen er vi stærke’, og en af vores ambitioner er at være en attraktiv arbejdsplads. Uanset hvilken stilling du har i 3B.

Læs mere om 3B her og se også vores værdier og vores strategi 3B – Sammen mod 2020.

Jobmuligheder

Herunder kan du se de forskellige jobmuligheder i 3B – og du kan møde nogle af vores medarbejdere i videoer, hvor de fortæller om deres hverdag som ansat i 3B.

Driftschef

Mød Thomas i denne video, hvor han fortæller om at være driftschef i 3B, og hvorfor han vil anbefale jobbet til andre.

Vores driftschefer yder på effektiv vis en professionel service - herunder planlægger, leder og indgår aktivt i den daglige drift og service. Dette under varetagelse af lovgivningsmæssige, arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige hensyn.

Vores driftschefer har et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser, beboere, medarbejdere i driftsområderne, de øvrige kolleger i KAB’s administration samt 3B's øvrige boligafdelinger.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • at være bindeled mellem afdelingerne og administrationen
 • at deltage i afdelingsbestyrelsesmøder
 • at rådgive om spørgsmål, som har med den daglige drift at gøre
 • at føre beslutninger ud i livet

Driftscheferne udarbejder også budgetter og regnskaber, og de kvalitetssikre løbende data gennem afstemninger m.v. Endelig deltager driftscheferne også i det pågældende driftsområdes afdelingsmøde og afdelingernes eventuelle sociale og miljømæssige udfordringer.

Varmemester

Vores varmemestre yder på effektiv vis en professionel service til vores beboere og indgår aktivt i den daglige drift i boligafdelingerne.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • beboerservice
 • tilsyn med ejendommens stand
 • medvirke til langsigtet vedligeholdelse
 • syn af lejligheder
 • indhentning af tilbud på leverancer og tjenesteydelser
 • opfølgning samt kontrol af håndværkere og leverandører
 • kontrol og kontering af fakturaer fra håndværkere
 • kvalitetsstyring
 • deltagelse i aftenmøder
 • pasning og styring af varmeanlæg
 • tilsyn med vaskerier og selskabslokaler
 • Endvidere indgår varmemesteren i løsningen af daglige opgaver med vedligeholdelse og renholdelse, herunder småreparationer, udskiftning af vandhaner og lignende.

Stillingen kan også indeholde planlægning og ledelse af den daglige drift og service, herunder aktivitetsplanlægning og motivering af ejendomsfunktionærer samt udarbejdelse af budget m.m. i samarbejde med driftschefen.

Ejendomsfunktionær

Vores ejendomsfunktionærer løser på effektiv vis de daglige, praktiske serviceopgaver. Opgaverne er af meget varierede - blandt andet udendørs vedligeholdelse, renholdelse og beboerservice.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • at sikre, at ejendommene og områderne fremstår pæne og ryddelige
 • at deltage i vejrligsovervågning og snerydning, så beboerne kan færdes sikkert
 • at vedligeholde installationer, materiel og hjælpemidler, både udendørs og indendørs, så det altid er pænt og funktionsdygtigt

Beboerservice er endvidere en højt prioriteret opgave. Ejendomsfunktionæren skal i god dialog med beboerne tage sig af de sager, der opstår.

Gartner

Mød gartneren Sven i denne video, hvor han fortæller om at være gartner i 3B, og hvorfor han anbefaler jobbet.

Gartnere er den bærende kraft i udviklingen af grønne arealer i 3B’s boligafdelinger - i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og driftschefen.

Gartnere indgår som en del af driften med blandt andre ejendomsfunktionærer. Sammen med kollegaerne sørger gartnerne for, at de grønne områder i afdelingerne er flotte og indbydende. 

Jobbet byder, i forbindelse med ferie og fravær i temaet, også på en bred vifte af forefaldende opgaver i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte. Dette er opgaver såsom renholdelse, affaldshåndtering og almindelig beboerservice. 

Søg job

KAB administrerer Boligforeningen 3B. Derfor er det også KAB, der ansætter medarbejderne til driften i 3B’s boligafdelinger. Klik her for at se, om der er en ledig stilling for dig.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug accepterer du vores brug af cookies. Se vores privatlivspolitik under 'Om 3B', hvor du kan læse mere om vores brug af cookies.