Ansat i 3B

Vi holder hver dag vores boligafdelinger og områderne omkring flotte og præsentable for vores beboere. 3B søger løbende nye medarbejdere til driften af vores boligafdelinger, der er fordelt i ni driftsområder.

Læs mere om 3B’s driftsstruktur.

Start din karriere hos 3B og vær med til at gøre en forskel for mange mennesker. Du får en masse gode kollegaer – både i driften og i KAB, der administrerer 3B’s boliger. Søger du job i 3B’s drift, sker det også gennem KAB.

Det kan du se frem til som ansat i 3B

Som ansat i 3B bliver du en del af et stærkt fællesskab, der lægger stor vægt på:

 • at der skal være plads til alle
 • at alle behandles med respekt
 • at vores medarbejdere trives
 • at vores medarbejdere oplever, at de har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at alle i fællesskab tager ansvar for, at vi får et godt arbejdsliv.

3B’s vision er ’Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber’, og en af vores ambitioner er at være en attraktiv arbejdsplads. Uanset hvilken stilling du har i 3B.

Læs mere om 3B her, og se også vores værdier og vores strategi.

Jobmuligheder

Herunder kan du se de forskellige jobmuligheder i 3B – og du kan møde nogle af vores medarbejdere i videoer, hvor de fortæller om deres hverdag som ansat i 3B.

Driftschef

Mød Thomas i denne video, hvor han fortæller om at være driftschef i 3B, og hvorfor han vil anbefale jobbet til andre.

Vores driftschefer har det overordnede ansvar for effektiv drift af boligafdelingerne, herunder forvaltning af de nødvendige midler og ressourcer. Driftschefen sørger for, at driftsområdet ledes økonomisk ansvarligt i henhold til vedtagne budgetter og har ansvar for implementering af strategiske projekter, samt at gældende strategier, politikker og retningslinjer i Boligforeningen 3B og KAB følges.

Driftschefen har det overordnede ansvar for  bygningernes vedligeholdelse og planlægning af denne.

Driftschefen er ansvarlig for ledelsen af personalet i driftsområdet, herunder sikring af et godt arbejdsmiljø og engageret personale, så afdelingerne og beboerne sikres en god og professionel service.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • Professionel håndtering af afdelingsbestyrelser
 • Personaleledelse
 • Effektiv drift, herunder forvaltning af nødvendige midler og ressourcer
 • Arbejdsmiljø lokalt
 • Budgetter og regnskaber
 • Strategi og udvikling

Endelig deltager driftscheferne også i det pågældende driftsområdes afdelingsmøder og har ansvar for, at afdelingsmødernes beslutninger implementeres.

Serviceleder

Vores servicelederes primære opgave er at støtte driftschefen og sikre en effektiv opgaveløsning. Servicelederen har ansvar for drift og vedligeholdelse af bygninger og arealer, samt står for den daglige ledelse af medarbejderne i afdelingen/-erne - dog med et delvist personaleansvar.

Servicelederen koordinerer arbejdsopgaver i området, udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner i samarbejde med driftschefen og har ansvar for budgetopfølgning med afdelingsbestyrelsen og medarbejderne.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • Supportfunktion for driftschefen
 • Daglig leder for driftspersonalet
 • Koordinere arbejdsopgaver i området
 • Udarbejde drifts- vedligeholdelsesplaner i samarbejde med gartnere, ejendomsserviceteknikere og ejendomsassistenter
 • Beboerservice
 • Dialog med håndværkere og leverandører
 • Korrespondance – både telefonisk, mail mv.
 • Daglig drift
 • Vedligeholdelse af bygninger og arealer
 • Behandle rekvisitioner, forestå kontrol og kontering af fakturaer fra håndværkere
 • Udarbejde udkast til budgetter
 • Deltage ved ejendomstilsyn og langsigtet vedligeholdelse

Servicelederen skal i øvrigt deltage ved møder i afdelingsbestyrelsen og i forbindelse med ejendomstilsyn og langsigtet vedligeholdelse. Der kan derfor forekomme aftenarbejde.

Driftssekretær

Driftssekretæren er ansvarlig for at udføre service og yde sekretærbistand i driftsområdet. Driftssekretæren er primært sekretærfunktion for driftschefen, men også for andre ejendomskontorer i driftsområdet.

Det er driftssekretærens opgave at yde en god, imødekommende og personlig service ved alle telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser.

Samtidig er det driftssekretæren, der står for det daglige kontorhold, administrative opgaver i forbindelse med ind- og fraflytninger samt lettere økonomiopgaver.

De typiske arbejdsopgaver er:

Sekretærfunktion

 • Sekretær for driftschefen
 • Udføre beboerservice og sekretærbistand for ejendomskontoret 
 • Udarbejde dagsordener og referater fx ved afdelingsmøder, der kan finde sted uden for normal arbejdstid
 • Kalenderstyring
 • Klage- og råderetssager

Koordinering

 • Håndtering/koordinering af opgaver via iOpgave
 • Koordinering af budget-/regnskabsmøder
 • Indgå i fagligt netværk internt i Boligforeningen 3B og KAB

Administration

 • Korrespondance – både telefonisk, mail mv. samt arkivering i vores administrationssystem UNIK
 • Posthåndtering
 • Ansvar for kontorartikler
 • Administrative opgaver i forbindelse med ind- og fraflytning
 • Journalisering
 • Ajourføre medarbejderdata
 • Lettere sagsbehandling, brevskrivning og beboerorienteringer
 • Udlejning af beboerlokaler

Økonomi

 • Budgetopfølgning
 • Fakturering, oprettelse af rekvisitioner og kontering
 • Udbetaling fra vedligeholdelseskontoen
 • Budgetopfølgning på ejendomskontorer

Dertil andre opgaver der relaterer sig til lokale forhold i driftsområdet.

Driftslederassistent

Vores driftslederassistenter yder på effektiv vis en professionel service til vores beboere og indgår aktivt i den daglige drift i boligafdelingerne.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • beboerservice
 • tilsyn med ejendommens stand
 • medvirke til langsigtet vedligeholdelse
 • syn af lejligheder
 • indhentning af tilbud på leverancer og tjenesteydelser
 • opfølgning samt kontrol af håndværkere og leverandører
 • kontrol og kontering af fakturaer fra håndværkere
 • kvalitetsstyring
 • deltagelse i aftenmøder
 • pasning og styring af varmeanlæg
 • tilsyn med vaskerier og selskabslokaler
 • Endvidere indgår driftslederassistenten i løsningen af daglige opgaver med vedligeholdelse og renholdelse, herunder småreparationer, udskiftning af vandhaner og lignende.

Stillingen kan også indeholde planlægning og ledelse af den daglige drift og service, herunder aktivitetsplanlægning og motivering af ejendomsassistenter samt udarbejdelse af budget m.m. i samarbejde med driftschefen.

Ejendomsassistent / Ejendomsservicetekniker

Vores ejendomsassistent/ejendomsservicetekniker  medvirker på effektiv og omhyggelig vis til, at Boligforeningen 3B’s bygninger og omkringliggende områder fremstår præsentabelt. 

De typiske arbejdsopgaver er:

 • Affaldshåndtering
 • Pleje af grønne områder, herunder beskæringsplanlægning
 • Udvikling, rådgivning om plejeplaner og vedligeholdelse af områderne – hvis der ikke er en gartner i afdelingen
 • Praktiske serviceopgaver, fx at omdele beboerblade eller skraldepose, rense afløb, VVS eller snedkerarbejde mv.
 • Sikre at ejendomme og områder fremstår pæne og ryddelige samt deltage i vejrligsovervågning og snerydning.
 • Vedligeholdelse af installationer, materiel og hjælpemidler, både udendørs og indendørs
 • Beboerservice
 • Tage sig af de sager, der løbende opstår
 • Udarbejde rekvisitioner og andre opgaver i vores administrationssystem.
 • Daglig kontakt med håndværkere, samt opfølgning på om arbejdet er udført korrekt.
 • Kontortid.

Beboerservice er endvidere en højt prioriteret opgave. Og ejendomsassistenten/ejendomsserviceteknikeren kan særlige ansvarsområder, fx syn af boliger, ansvar for varmecentral eller ansvar for vaskeri.

Gartner

Mød gartneren Sven i denne video, hvor han fortæller om at være gartner i 3B, og hvorfor han anbefaler jobbet.

Gartnere er den bærende kraft i udviklingen af grønne arealer i 3B’s boligafdelinger - i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen, driftschefen og de andre medarbejdere i afdelingen/-erne.

Sammen med kollegaerne sørger gartnerne for, at de grønne områder i afdelingerne er flotte og indbydende. Gartneren har ansvar for tilrettelæggelse af plejeplaner, som medvirker til, at de øvrige medarbejderes daglige arbejde lettes.

De typiske arbejdsopgaver er:

 • Tilrettelæggelse og udformning af plejeplaner for området.
 • Indkøb af planter m.m.
 • Pleje af grønne områder, herunder beskæringsplanlægning.
 • Udvikling, rådgivning om plejeplaner og vedligeholdelse af områderne.
 • Sikre, at ejendomme og områder fremstår pæne og ryddelige samt deltage i vejrligsovervågning og snerydning
 • Vedligeholdelse af installationer, materiel og hjælpemidler, både udendørs og indendørs

Jobbet byder også på en bred vifte af forefaldende opgaver i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte. Dette kan være praktiske serviceopgaver, affaldshåndtering og almindelig beboerservice. 

Søg job

KAB administrerer Boligforeningen 3B. Derfor er det også KAB, der ansætter medarbejderne til driften i 3B’s boligafdelinger. Klik her for at se, om der er en ledig stilling for dig.