Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er 3B's øverste myndighed, der består af 3B’s organisationsbestyrelse og repræsentanter for hver boligafdeling.

Repræsentantskabsmedlemmerne er beboere i boligafdelingen.

Repræsentanterne vælger 3B’s organisationsbestyrelse og tager stilling til blandt andet vedtægter samt køb og salg af ejendom.

Formanden for 3B’s organisationsbestyrelse er også formand for repræsentantskabet.

3B har også repræsentanter i KAB’s repræsentantskab.

Årligt repræsentantskabsmøde

3B holder et årligt repræsentantskabsmøde i maj/juni. På repræsentantskabsmødet vælges formand og næstformand samt de af de ni medlemmer til organisationsbestyrelsen, der er på valg det givne år. Derudover består organisationsbestyrelsen af en medarbejderrepræsentant og en særligt udpeget.

Repræsentantskabet godkender derudover regnskab, beretning, vedtægter – og træffer andre beslutninger, der vedrører hele 3B, som fx at vedtage ny strategi.

Sådan vælges medlemmerne
Hver boligafdeling har ret til at vælge et bestemt antal repræsentanter til 3B’s øverste myndighed repræsentantskabet - alt efter størrelse:

  • 3 medlemmer i boligafdelinger med indtil 100 husstande.
  • 5 medlemmer i boligafdelinger med indtil 400 husstande.
  • 7 medlemmer i boligafdelinger med indtil 700 husstande.
  • 9 medlemmer i boligafdelinger med mere end 700 husstande.

Materiale fra repræsentantskabsmøder før 2017

Hvis du er interesseret i at modtage materiale fra repræsentantskabsmøder, der ligger før 2017, så skriv en mail til 3b@kab-bolig.dk.

Så sender vi dig materialet.