3B´s strategi 2020-2025

I 3B er der plads til alle, og vores strategi skal være med til at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Læs mere om, hvad strategien indebærer her på siden.

En strategi med et solidt fundament

Ved repræsentantskabsmødet i juni 2021 blev 3B´s nye strategi vedtaget. Strategien er et redskab, som vi i 3B hver eneste dag kan arbejde med for at skabe det bedst mulige fællesskab for både beboere, beboervalg­te og medarbejdere.

De seneste år har vi arbejdet på at udvikle 3B´s strategi, og den tidligere strategi "3B - Sammen mod 2020" har skabt et rigtig godt fundament for arbejdet. Den nye strategien er blevet til i tæt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere.

Fire byggesten til levende og mangfoldige fællesskaber

3B´s nye strategi består af fire byggesten. De fire byggesten er med til at gøre 3B’s vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber til
virkelighed – og de lever op til 3B’s værdier om at være nærværende, nyskabende og ordentlige. Strategien er skabt med FN´s verdensmål for øje, og derfor afspejler de sig også i byggestenene. 

Læs mere om de enkelte byggesten her:

Vi forstærker beboerindflydelsen

Vi, der har hjemme i 3B, tager del i livet her – uanset om vi er unge eller ældre, har familie eller bor selv. For når alle er med til udvikle og beslutte,
hvordan livet leves i afdelingen, gør vi 3B til et endnu bedre sted at bo.


Det, vi gør

 • Fortæl om beslutninger og drøftelser, så relevansen altid er tydelig – og inddrag, hvor det er muligt.
 • Genopfind organisering, og giv både plads til engagement i afdelingsbestyrelsen og til engagement, der tager andre former.
 • Involver projektorienteret, og inviter andre med til at sætte retning og udvikle fællesskabsindsatser.
 • Del den gode fortælling om det at bo alment.

Det, vi vil nå
At det at bo i 3B forstås og opleves som en del af noget større: Vi har hver især meget mere end et hjem; vi har en hel boligforening.


”Vi skal fange energien og bruge den. Vi må ikke lade ildsjæle
brænde ud på grund af lange processer.”

 

Vi giver plads til alle

I 3B bor vi alle slags mennesker side om side. Og det kan vi, fordi vores
boliger og vores områder har plads til vores mangfoldighed og vores
forskelligartede fællesskaber. Både dem i afdelingen og dem, der rækker ud
til omverdenen.


Det, vi gør

 • Tænk og byg fleksibelt, så der er plads til både unge, ældre, singler og familier – gennem hele livet.
 • Åbn for omverdenen: naboer, andre afdelinger, for lokalsamfundet og for partnerskaber.
 • Understøt og skab forskellige former for fællesskaber.
 • Del den gode fortælling om, hvordan vi giver plads til alle.

Det, vi vil nå
At bo alment er et tilvalg på lige fod med andre boligformer: Vi bor her, fordi vi vælger det.


”Vi skal have beboere fra andre afdelinger til at komme og fortælle om deres
projekter. Vi skal bruge inspiration til at fremme fællesskabet.”

 

Vi sætter en bæredygtig dagsorden

Alle os, der bor i 3B, ved, at det nytter, når vi trækker i den samme
bæredygtige retning. Vi genbruger, genanvender og planter grønt, hvor vi
kan. Og vi er stolte over, at omverdenen kigger på os for at få gode ideer til,
hvordan man bliver mere bæredygtig i hverdagen – og hvordan man bygger og
renoverer bæredygtigt.


Det, vi gør

 • Tilrettelæg nybyggeri og renoveringer til et liv med bæredygtighed, genbrug og grønne tiltag.
 • Iværksæt og udlev grønne planer i alle afdelinger.
 • Tænk altid i genbrug og genanvendelse af materialer.
 • Invester i og eksperimenter med bæredygtige projekter.
 • Del den gode fortælling om, hvordan vi sætter en bæredygtig dagsorden.

Det, vi vil nå
At alt nybyggeri, alle renoveringer og alle maskinparker lever op til 3B’s krav til bæredygtighed og cirkulær økonomi: Vi ved, at det gør en forskel.


At alle afdelinger har procedurer og planer for genbrug, genanvendelse og grøn beplantning: Vi er stolte over, at vores 12.000 hjem er med til at trække i en bæredygtig retning.

Helt konkret har 3B sat gang i et stort Vild med Vilje projekt, hvor alle afdelinger har mulighed for at få mere vild natur og flere insekter i deres område. Læs mere om Vild med Vilje i 3B her. 

”Når man kommer til en 3B-afdeling, skal man kunne se, at man er i 3B, og at
vi arbejder for det grønne.”

 

Sammen skaber vi gode hjem

Det er rart at være, bo og leve i 3B. For sammen sørger vi for,
at vores hjem og vores afdeling er, som vi gerne vil. Et sted, hvor der ikke er
langt fra ide til handling – og hvor vi er på forkant med løsningerne.


Det, vi gør

 • Sørg for, at det er rart at flytte ind.
 • Skab og understøt lokale projekter.
 • Fortsæt udrulningen af Fremtidens Drift 2.0
 • Del den gode fortælling om, hvordan vi skaber gode hjem sammen.


Det, vi vil nå
At alle afdelinger arbejder efter initiativerne i Fremtidens Drift 2.0. At alle ved, at der er et fælles ansvar at skabe gode hjem.


”Vi skal samarbejde, forskønne vores område og bygge
visionerne for området sammen.”

 

3B´s digitale forsamlingshus

I april 2021 afholdt 3B fire beboermøder om 3B’s nye strategi. De fire møder handlede om de fire byggesten, som 3B’s nye strategi er bygget op omkring – vi sætter en bæredygtig dagsorden, vi skaber plads til alle, vi forstærker beboerindflydelsen, og sammen skaber vi gode hjem.

Beboermøderne var åbne for alle i 3B og gav derfor beboerne mulighed for at diskutere de fire emner og udveksle erfaringer på tværs af afdelinger.

Undervejs på disse møder foreslog flere beboere, at denne slags beboermøder bliver en fast del af det at bo i 3B. Det omsatte organisationsbestyrelsen hurtigt til handling, og således blev 3B’s digitale forsamlingshus født.

Hvert møde starter med et interview med en ekspert på dagens emne. Efter oplægget bliver deltagerne delt ud i digitale grupperum, hvor de har mulighed for at debattere oplægget med hinanden. Det er gratis at deltage, og alle beboere i 3B er velkomne.

Har du en god ide til nye emner eller temaer, vi kan tage op i forsamlingshuset, hører vi gerne fra dig. Du er også meget velkommen til at stille spørgsmål eller sende ris og ros. Det gør du på kundecenter3b@kab-bolig.dk.

 

Kalender for 3B´s digitale forsamlingshus (Opdateres løbende)

Har du en idé til et emne eller en spændende oplægsholder, må du meget gerne skrive til kundecenter3b@kab-bolig.dk

 

Tidligere afholdte beboermøder i 3B

2021

 • 7. april: Sammen skaber vi plads til alle - med oplæg af Tv-vært Abdel Aziz Mahmoud.
 • 14. april: Vi forstærker beboerindflydelsen - med oplæg af demokratiekspert Bjørn Hansen.
 • 21. april: Sammen skaber vi gode hjem - med oplæg af sociolog Aydin Soei.
 • 28. april: Vi sætter en bæredygtig dagsorden - med oplæg af Tv-vært Sebastian Klein.
 • 26. august: Elladestandere og delebiler i afdelingen - Se første del af mødet her
 • 22. september: Affaldssortering
 • 22. november: Det svære naboskab - hjælp til konflikthåndtering. Se optagelsen her.

2022

 • 23. februar: Pas på huslejen - tips og tricks til at nedbringe dit energiforbrug. Se optagelsen her
 • 11. maj: Flygtninge i den almene sektor med aktuelt fokus på Ukraine. Dagens ekspert: borgmester for beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i København, Jens-Kristian Lütken. Se optagelsen her